Oferta dla firm

W czym mogę Ci pomóc

to indywidualny, spersonalizowany proces rozwoju kompetencji menedżerskich dla osób, które przygotowują się do objęcia stanowiska menedżera zespołu, bądź chcą wzmocnić swoje kompetencje menedżerskie.

więcej informacji…

to proces rozwojowy, w który zaangażowany jest cały zespół wraz z menedżerem, mający na celu nadanie nowej jakości pracy zespołu m. in. poprzez zmianę sposobu komunikowania się jego członków, zdefiniowanie i koncentrację na wspólnym celu, wzmocnienie zaangażowania i efektywności zespołowej

więcej informacji…

to projekt wsparcia w zakresie diagnozy/audytu procesów personalnych w organizacji, identyfikacji mocnych i słabszych stron, wsparcia w rekrutacji i sukcesji z wykorzystaniem narzędzi do diagnozy predyspozycji zawodowych

więcej informacji…

to zaawansowane narzędzie psychometryczne do precyzyjnego pomiaru potencjału kandydatów do pracy, awansu lub sukcesji. Umożliwia ocenę stopnia dopasowania potencjału do wymagań stanowiska i oczekiwań pracodawcy oraz zaprojektowanie zindywidualizowanego planu rozwoju dla pracownika.

więcej informacji…

to narzędzie psychometryczne mające na celu poznanie systemów i hierarchii wartości ludzi oraz style myślenia w określonych sytuacjach, które dostarcza niezbędnej wiedzy wspierającej zmiany strategii mentalnych, zmiany zachowań i zmiany postaw

więcej informacji…

mają za zadanie wzmocnić poszczególne obszary kompetencji oraz rozwijać potencjał zarówno liderów, menedżerów, specjalistów, jak i całych organizacji.

Wszystkie szkolenia oparte są na praktyce i metodologii pracy warsztatowej z wykorzystaniem inspirujących gier szkoleniowych oraz ze szczególnym uwzględnieniem procesu grupowego.

więcej informacji…